درباره ما

  • شرکت بازرگانی پالس تکنولوژی مفتخر است اولین خدمات اتوماسیون و برق صنعتی، الکترونیک و مخابرات را در کشور به صورت یکپارچه و واحد در سه ارگان مختلف در اختیار کلیه سازمان ها، شرکت های مهندسی، متخصصین، اساتید و دانش پژوهان قرار دهد. ایده آل ما بهترین خدمات به کاربران و مصرف کنندگان در سطح کشور می باشد و با حمایت روزافزون شما این مقصود حاصل خواهد شد